Zoekt u een ICT bedrijf in de Zaanstreek?

Onze ruim 40 leden en ICT specialisten helpen
u graag bij het oplossen van uw vraagstuk

Samenwerken binnen het cluster

Vaak denken buitenstaanders of (potentiele) nieuwe leden dat iedereen bij ICT Zaanstreek concurrenten van elkaar zijn en dat we allemaal in dezelfde vijver vissen. Dit is verre van de waarheid natuurlijk... Veel bedrijven binnen ICT Zaanstreek zijn complementair aan elkaar en gebruiken elkaars expertise om gezamenlijk op te treden naar klanten.

Samenwerken binnen het cluster

Deze bijeenkomst zal worden gestart door een korte introductie van Sabina Scholtens Reek, die ons zal bijpraten over de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de wet per 1 mei 2016. De alombekende VAR verklaring is niet meer van toepassingen en vervangen door de Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wet. Sabina kent enkele praktische valkuilen die hij de afgelopen maanden aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant heeft ervaren.

Na de introductie van Sabina zullen enkele leden van ICT Zaanstreek voorbeelden geven van hoe zij de afgelopen jaren gezamenlijk zijn opgetreden naar klanten en hierdoor opdrachten beter hebben kunnen verwerken of opdrachten binnen gehaald die anders niet gelukt waren. Wij zullen een good en een bad practice aan de hand van voorbeelden geven, waarna in kleine groepen hier verder over gebrainstormd zal worden en zullen wij bepalen hoe je ervoor kan zorgen dat een samenwerking tussen leden van ICT Zaanstreek voor een ieder fijn verloopt.

Tijdens de aansluitende borrel kan over deze bijeenkomst worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje, wellicht dat hier nieuwe samenwerkingen uit voortkomen?

Inloop: 16:30 uur
Begin bijeenkomst: 17:00 uur
Einde bijeenkomst: 20:00 uur

Actuele media

Bekijk hieronder de foto’s van het afgeronde event.

    Op de hoogte blijven van de laatste ICT ontwikkelingen in de Zaanstreek?

    Design door A&A Capacity | Realisatie door Miller Digital